Pamiatky


Výzva na predkladanie ponúk - „Areál starej synagógy, Bardejov II“

Výzva na predkladanie ponúk - „Areál starej synagógy, Bardejov II“

Dobrý deň, Ústredný zväz Židovských náboženských obcí v SR, Panenská 4, 811 03 Bratislava,  touto cestou zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk. Stručný opis: Budova bitúnku zanikla v 2 polovici 20. storočia, zhotoviteľ uskutoční podľa projektovej dokumentácie rekonštrukciu tejto budovy, ktorá bude slúžiť...
Bardejovské suburbium - záchrana, obnova a reštaurovanie starej synagógy

Bardejovské suburbium - záchrana, obnova a reštaurovanie starej synagógy

“Bardejovské suburbium – záchrana, obnova a reštaurovanie Starej synagógy”, ktorý je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. V tejto sekcii budú priebežne zverejňované strategické dokumenty a informácie o...
Subscribe to Pamiatky