OTVORENIE LIBERÁLNEJ MODLITEBNE V BRATISLAVE

OTVORENIE LIBERÁLNEJ MODLITEBNE V BRATISLAVE

Bratislavská židovská komunita mala do roku 1939 veľké množstvo modlitební a nezávislých spolkov s vlastnými stanovami. V meste pôsobili spolkoví rabíni a rabínski asesori, ktorí sa dôsledne starali o náboženský život.

V týchto dňoch v budove bývalej Židovskej nemocnice, ktorú postavili v roku 1931, slávnostne otvorili novú liberálnu modlitebňu. Stalo sa tak symbolicky na sviatok Lag B'Omer, keď Židia na celom svete spomínajú na rabína Šimona, veľkého učenca. Liberálny rabín Miša Kapustin, spolu s predsedom ÚZ ŽNO Igorom Rintelom vykonali obrad Chanuka bait (pán Rintel umiestnil na dvere modlitebne mezuzu a rabín Kapustin predniesol modlitbu). Otvorenie modlitebne je dôležitou udalosťou, pretože ide o prvú takúto (liberálnu) modlitebňu v Bratislave, ktorá bude slúžiť aktivitám rabína Kapustina. Slúžiť má nielen na náboženské účely, ale budú sa tu konať aj komunitné aktivity klubu Atid, hlavne pre rodiny s deťmi. Súčasťou akcie bol kultúrno-spoločenský program, v rámci ktorého vystúpili členovia populárnej kapely Pressburger Klezmer Band. O občerstvenie sa postarali pracovníčky kancelárie ÚZ ŽNO,  ktoré rodinám s deťmi pripravili "židovské" pochúťky.

OTVORENIE LIBERÁLNEJ MODLITEBNE V BRATISLAVE