Organizácie založené ÚZ ŽNO

Správa majetku ÚZ ŽNO
Social Services ÚZ ŽNO
Židovský kultúrny inštitút
Dokumentačné stredisko holokaustu
Nadácia Ezra
Klub ATID
Maccabi Slovakia