Organizácie založené ÚZ ŽNOSocial Services ÚZ ŽNO

Social Services UZ ŽNO bolo založené v roku 2011 ako samostatná  jednotka s odvodenou právnou subjektivitou od UZZNO. Social services UZZNO je agentúrou zastupujúcou Claims Conference (ďalej CC), ktorá zabezpečuje poskytovanie sociálnych a zdravotných  služieb pre preživších holokaustu,...

Nadácia Ezra

Nadácia EZRA bola zriadená v roku 1997 Kultúrnym spolkom židovských občanov Slovenska. Táto nezisková organizácia bola zriadená predovšetkým na podporu a rozvoj náboženského a kultúrneho života slovenskej židovskej komunity, na udržiavanie jej tradícií,  a v neposlednom rade aj k rozvoju vzdelanosti...

Klub ATID

Klub Atid bol založený v roku 2012, nakoľko sme potrebovali reflektovať na požiadavky a potreby tejto špecifickej skupiny. Klub tvorí najrozmanitejšiu skupinu, keďže združuje ľudí z celého Slovenska a zároveň organizuje vzdelávacie, kultúrne, spoločenské a sociálne aktivity so židovskou tematikou...

Maccabi Slovakia

Občianske združenie MACCABI SLOVAKIA bolo založené v roku 2011. MACCABI SLOVAKIA je športovým klubom na Slovensku, ktorý združuje osoby židovského vierovyznania, alebo židovského pôvodu. Hlavným cieľom je organizovanie a zaisťovanie pravidelných športových aktivít pre svojich členov. MACCABI SLOVAKIA organizuje...
Subscribe to Organizácie založené ÚZ ŽNO