Online židovské vzdelávanie ÚZŽNO zaujalo izraelský parlament

Online židovské vzdelávanie ÚZŽNO zaujalo izraelský parlament

Zúri prvá vlna pandémie. Školy sú zavreté. Žiaci a študenti pomaly nabiehajú na dištančné štúdium. Tandem Reni Fahnová a Efrat Ambar nemajú na výber. Ak nechcú s deťmi, s ktorými sa stretávali na spoločných podujatiach, stratiť kontakt, musia tiež skúsiť online prostredie.

Akú náplň online hodinám dať? Nebude robiť problém angličtina jednej z pedagogičiek, ktorá je z Izraela? Takéto boli obavy v neistých začiatkoch. Program bol zameraný na obohatenie vedomostí o židovskej a izraelskej kultúre, ale najmä na to najdôležitejšie - stretnutie s kamarátmi absolútne bezpečne. Výsledok prekročil očakávania. Po letnej pauze, keď sa deti mohli stretnúť aj osobne, sa výučba presunula opäť do online priestoru – na jeseň, po vypuknutí druhej vlny.

Vďaka družobnému programu Jewish Agency sa deti zo slovenskej komunity na diaľku spoznali s ich izraelskými vrstovníkmi z mesta Mazkeret Batya a ich učitelkou Tael Gavish-Tabor. Deti predstavili svoje krajiny, mestá, rozprávali sa o koníčkoch aj obľúbenej hudbe.

Cez Jewish Agency sa správa o projekte dostala až do Knesetu – izraelského parlamentu, konkrétne medzi členov výboru pre vzdelávanie. V rámci dňa o židovskom vzdelávaní v diaspore bol práve slovensko-izraelský projekt vybraný ako príklad dobrej praxe a v Knesete prezentovaný. Predstavila ho Efrat Ambar, zanietená izraelská pedagogička, ktorá v službách Ústredného zväzu židovských obcí na Slovensku neúnavne sprostredkúva väčším i menším deťom poznatky o judaizme a šíri informácie o aktivitách ústredného zväzu a obcí do zahraničia, najmä Izraela.

„Poslankyniam a poslancom Knesetu som predstavila nádherný projekt. Jeho prínos vidím hneď vo viacerých rovinách – deti zo slovenskej židovskej komunity sa dozvedeli veľa zaujímavého z izraelských reálií, a to v podaní ich rovesníkov. Vďaka skupinovým online stretnutiam vznikli aj osobné priateľstvá. Židovské povedomie detí sa tým upevnilo a to je veľmi pozitívne v krajine, kde je židovská komunita úplne malilinká.“ vyjadrila sa Efrat Ambar.