OD SEELISBERGU PO JERUZALEM A RÍM

OD SEELISBERGU PO JERUZALEM A RÍM

Medzi Jeruzalemom a Rímom je názov kolokvia, ktoré sa v utorok konalo v bratislavskom Primaciálnom paláci aj za účasti kardinála Kurta Kocha, predsedu Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov.

Na kolokviu, ktoré zorganizovali Konferencia biskupov Slovenska a Ústredný zväz židovských náboženských obcí (ÚZŽNO) v Slovenskej republike, predstavili publikáciu o vzájomných vzťahoch medzi katolíckou cirkvou a židovskou komunitou - Od Seelisbergu po Jeruzalem a Rím. Je to zbierka desiatich základných dokumentov židovsko-kresťanského dialógu - od Desiatich bodov zo Seelisbergu, ktoré stáli pri zrode Medzinárodnej rady kresťanov a Židov, cez spisy učiteľského úradu Cirkvi až po vyhlásenie ortodoxných rabínov Medzi Jeruzalemom a Rímom.

"Teším sa vydaniu tejto knihy, nachádzajú sa v nej všetky dokumenty dialógu medzi katolíckou cirkvou a židovskou komunitou. Tento dialóg je pre nás veľmi dôležitý, pretože s hebrejským ľuďom máme taký typ vzťahu, aký nemáme so žiadnym iným náboženstvom," uviedol kardinál Koch a pripomenul slová sv. otca Jána Pavla II. počas návštevy synagógy v Ríme.

"Vzťah medzi katolíckou cirkvou a židovstvom nie je vonkajší, ale vnútorný, je to rodinný vzťah. A preto je veľmi dôležité prehlbovať a napredovať v tomto dialógu," doplnil a podčiarkol dôležitosť vydania knihy na Slovensku: "Aby sme sa mohli dozvedieť, čo všetko už bolo v dialógu urobené. Želám dobré pokračovanie tohto dialógu v tejto krásnej zemi."

Podľa Igora Rintela, predsedu ÚZŽNO v SR, za posledných 70 rokov vzťahy medzi Židmi a katolíkmi nastúpili úplne inú trajektóriu. "Podstatne lepšiu, táto kniha potvrdzuje, aké sú vzťahy medzi Židmi a katolíkmi. Hlavne na Slovensku môže byť veľmi užitočná, lebo máme veľa vykladačov Boha, Biblie, hlavne politikov, ktorí hovoria za Boha, za národ a tvrdia niečo, čo ani katolícka cirkev neuznáva," konštatoval s tým, že kniha ukazuje oficiálne vzťahy medzi židmi a katolíkmi.

"Dúfam, že ich neprajníci si knižku prečítajú a zistia, že všetko je trochu inak, ako oni hovoria," dodal Rintel na margo publikácie, ktorá je podľa jeho slov svedectvom o tom, ako naozaj o sebe navzájom uvažujú určujúce autority na oboch stranách a môže pomôcť odstrániť rôzne dezinformácie vo vnútri komunít, oprieť sa o skutočnosť, podporiť otvorené spoznávanie a ďalšiu spoluprácu.

Pozrite si našu reportáž.

msz

OD SEELISBERGU PO JERUZALEM A RÍM
OD SEELISBERGU PO JERUZALEM A RÍM
OD SEELISBERGU PO JERUZALEM A RÍM
OD SEELISBERGU PO JERUZALEM A RÍM
OD SEELISBERGU PO JERUZALEM A RÍM
OD SEELISBERGU PO JERUZALEM A RÍM