O nás

Na celom svete je dnes približne 15 miliónov židov. Asi toľko, koľko ich bolo pred rokom 1939. Trvalo teda 70 rokov, kým sa „príroda“ vyrovnala so zločinmi holokaustu. V Európe v súčasnosti žijú asi 2 milióny židov, na Slovensku približne 5-tisíc. Slovensko, kedysi dávno jedno z dôležitých centier stredoeurópskeho židovstva, zaznamenalo v priebehu jediného storočia pokles židovského obyvateľstva o 95 percent. 

Dnešných cca 5-tisíc židov tvorí prakticky jedno promile slovenskej populácie. Mnohí členovia komunity ešte aj teraz majú pocit, že je bezpečnejšie radšej sa k svojmu židovstvu verejne nehlásiť. Na prvý pohľad by sa mohlo javiť, že židia v našich končinách „vyhynuli“. Lenže skutočnosť je iná.

Napriek ťažkému osudu, tragédiám a traumám, ktoré na tomto území za posledných cca 75 rokov utrpeli, sú stále tu. Súčasnosť potvrdzuje, že komunita ťažké obdobie úspešne preklenula a opätovne rozbehla židovský život. V roku 1945, po návrate zvyškov židovskej komunity z koncentračných táborov, bolo nevyhnutné riešiť organizáciu židovského života a správu komunitného majetku.

V septembri 1945 rozhodla Slovenská národná rada o vytvorení organizácie Ústredný zväz židovských náboženských obcí na Slovensku, ktorá od svojho vzniku až do dnešných dní pôsobí ako strešná organizácia židovstva.

Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike je cirkev, ktorá zastupuje židovskú komunitu  Slovensku  ako celok vo veciach náboženských, národnostných, sociálnych, vzdelávacích,  kultúrnych.

V mene komunity pôsobí a vystupuje voči iným cirkvám, národnostiam, slovenským a zahraničným organizáciám, verejnej a štátnej správe a voči verejnosti.

Cieľom ÚZŽNO je:

· vytvárať podmienky pre plnohodnotný duchovný a národný život všetkých generácii komunity

· zabezpečovať sociálnu a zdravotnú starostlivosť preživších holokaustu a iných potrebných členov komunity

· chrániť židovskú komunitu proti prejavom antisemitizmu, xenofóbie, fašizmu či inej diskriminácie

· chrániť pamiatku židovských obetí holokaustu.

· starať sa o židovské pamiatky a judaiká (vo vlastníctve komunity)

· podporovať vzdelávanie v oblasti judaizmu, židovskej kultúry a dejín

· podporovať  pozitívny obraz židovskej kultúry, judaizmu vo verejnosti