NEMECKO BUDE SÚDIŤ POPIERAČA HOLOKAUSTU

NEMECKO BUDE SÚDIŤ POPIERAČA HOLOKAUSTU

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) rozhodol, že Nemecko má právo odsúdiť britského biskupa Richarda Williamsona kvôli popieraniu holokaustu.

Súdna inštitúcia Rady Európy (RE) pripomenula, že Williamson (78), vyvolal v roku 2009 pobúrenie tým, že poprel skutočnosť, podľa ktorej nacisti používali v rámci systematického vraždenia Židov počas druhej svetovej vojny plynové komory. V nacistických koncentračných táboroch zahynulo okolo šesť miliónov židov.

Biskupovi právnici sa snažili odvrátiť trest s tvrdením, že britský duchovný urobil túto poznámku počas televízneho rozhovoru vysielaného vo Švédsku, kde popieranie holokaustu nie je nezákonné. Samotný rozhovor však bol uskutočnený v Nemecku, kde sa spochybňovanie masového vraždenia Židov považuje za trestný čin.

Williamson bol odsúdený za podnecovanie k nenávisti a súd mu nariadil zaplatiť pokutu vo výške 12.000 eur, ktorá sa v roku 2013 -- po sérii právnych problémov -- znížila na 1800 eur.

ESĽP vo svojom rozsudku upozornil, že nenašiel dôvod, aby nesúhlasil s nemeckým rozhodnutím, že Williamsonovo "popieranie a zľahčovanie genocídy spáchanej proti židom znevážilo dôstojnosť židovských obetí". 

Súd zo Štrasburgu zdôraznil, že Williamson dobre vedel, že spochybňovanie holokaustu je v Nemecku nelegálne. Biskup sa podľa súdu nesnažil prijať osobitné opatrenia, aby sa uistil, že rozhovor nebude vysielaný za hranicami Švédska a dostupný aj v iných krajinách prostredníctvom satelitnej televízie a internetu.

Williamson bol do roku 2012 členom ultrakonzervatívnej Spoločnosti sv. Pia X., odkiaľ ho však vyhodili, lebo sa nepodriaďoval pokynom svojich nadriadených. Vatikán ho exkomunikoval z cirkvi už v roku 1988 - po tom, ako aj napriek pápežským príkazom prijal vysviacku od fundamentalistického arcibiskupa. 

V roku 2009, po rezignácii pápeža Benedikta, mu v snahe urovnať rozpory medzi Vatikánom a kresťanskými fundamentalistami bolo umožnené vrátiť sa do cirkvi. Vatikán o jeho rozhovore pre švédsku televíziu nebol informovaný. Biskup Williamson bol po druhý raz exkomunikovaný v roku 2015, keď bez súhlasu vyšších cirkevných orgánov vysvätil nového biskupa v Brazílii.

msz