Najsilnejší z najsilnejších otvárajú novú životnú kapitolu

Klienti Ohelu sú obdivuhodní – ako najsilnejší z najsilnejších prežili pre nás nepredstaviteľné útrapy vojny. Po nej ukázali nezlomné odhodlanie žiť ďalej bez svojich milovaných najbližších. Dnes majú viac ako 90 rokov a veľkú chuť žiť. Prejavujú obdivuhodný záujem o spoločenské dianie. Dnes mali veľký deň. Očkovací tím na čele s profesorom Jarčuškom, prezident Slovenskej spoločnosti infektológov ich rad za radom zaočkoval proti covidu-19. Absolútne symbolický je príklad úplne prvej zaočkovanej klientky. Zdá sa, že jednotka sa stala jej osudom – sprevádza ju po celý život. Zo Slovenska bola deportovaná v prvom ženskom transporte z Popradu. Bola jednou z tisícky mladých žien, ktoré po strastiplnej ceste vystúpili v Osvienčime. Má smutné prvenstvo – je jediná a posledná na celom svete z tohto transportu smrti. Posledná, ktorá podáva osobné svedectvo. Dnes je prvou zaočkovanou klientkou DSS zariadenia Ústredného zväzu židovských obcí na Slovensku - Ohel David. Po nej nasledovali ďalší, ktorí prežili Osvienčim. Pandémia teda nad nimi nezvíťazila a ich životný elán nezlomila

"Budeme sa snažiť o čo najrýchlejšie očkovanie preživších mimo zariadenia Ohel David a o očkovanie členov židovských obcí vo vysokom veku, samozrejme, za absolútneho rešpektovania vytýčeného vakcinačného harmonogramu," konštatuje na záver úspěšného dopoludnia predseda ÚZŽNO Richard Duda.

 

Najsilnejší z najsilnejších otvárajú novú životnú kapitolu
Najsilnejší z najsilnejších otvárajú novú životnú kapitolu