Nadácia EZRAV roku 1997 zriadil Kultúrny spolok židovských občanov Slovenska nadáciu s oficiálnym názvom Nadácia EZRA. Táto nezisková organizácia bola zriadená predovšetkým na podporu a rozvoj náboženského a kultúrneho života slovenskej židovskej komunity, na udržiavanie jej tradícií a v neposlednom rade aj k rozvoju vzdelanosti židovskej mládeže pre kultúrny a športový rozvoj.

V prípade záujmu o podporu projektov spolufinancovaných Nadáciou EZRA, prosím, vyplňte údajde uvedené nižsie.

 


Online Banking by Trust Pay