Nadácia Ezra

Nadácia EZRA bola zriadená v roku 1997 Kultúrnym spolkom židovských občanov Slovenska.

Táto nezisková organizácia bola zriadená predovšetkým na podporu a rozvoj náboženského a kultúrneho života slovenskej židovskej komunity, na udržiavanie jej tradícií,  a v neposlednom rade aj k rozvoju vzdelanosti židovskej mládeže.