Na smutný Jom Kipur a jeho obete nezabúdame

Na smutný Jom Kipur a jeho obete nezabúdame

Deň zmierenia je nielen jeden z najdôležitejších sviatkov v židovskom kalendári, ale aj pripomienkou výročia veľmi ťažkej vojny, od ktorej uplynulo už 46 rokov. Bola to piata arabsko-izraelská vojna. Vypukla 6. októbra 1973 o 14. hodine, keď koalícia Egypta a Sýrie za podpory ďalších arabských krajín začala na sviatok Jom Kipur prekvapivý útok na Izrael v oblasti Suezského prieplavu a na Golanských výšinách.

Egyptské vojská prekročili Suezský prieplav, vstúpili na Sinajský polostrov a napadli izraelské posádky pevností Bar Levovej línie. Zároveň sýrske jednotky napadli postavenie izraelských jednotiek na Golanských výšinách. Proti 77 izraelským tankom stálo 900 tankov sýrskej armády. Útok bol z dôvodu fatálneho zlyhania vlastných spravodajských služieb pre Izrael prekvapením a izraelská armáda sa v prvých dňoch ocitla v defenzíve a zaznamenala ťažké straty.

Až po niekoľkých dňoch, po dokončení mobilizácie, sa Izraelským obranným silám (IOS) podarilo na Golanských výšinách zastaviť útok a zatlačiť sýrske jednotky späť. V ďalších dňoch sa Izraelu podarilo nielen stabilizovať front na Sinajskom polostrove a zastaviť egyptský útok, ale aj prekročiť Suezský prieplav.

Z vojenského hľadiska sa jednalo o víťazstvo Izraela, z politického zvíťazil Egypt, lebo pôvodný cieľ, vytlačiť Izrael od Suezského prieplavu a zo Sinajského polostrova, sa podarilo v ďalších rokoch dosiahnuť.

V deň najväčšieho sviatku si pripomíname obete vojen za nezávislosť a zachovanie charakteru štátu Izrael a zasielame veľa síl všetkým, ktorí ho i dnes chánia.