Milujúci manželia odišli v rovnaký deň

Milujúci manželia odišli v rovnaký deň

Prvý deň nového občinskeho roka priniesol aj veľmi smutnú správu.

V rozmedzí niekoľkých hodín nás oputil dlhoročný predseda nitrianskej židovskej obce Peter Schwarcz ajeho manželka Katarína Schwarczová.

Prehrali boj s vírusom COVID.

JUDr. Peter Schwarcz (1947), sa narodil v Zlatých Moravciach, v tradičnej židovskej rodine. Absolvoval  Právnickú fakultu UK v Bratislave, kde svoje  štúdium úspešne ukončil v roku 1972. Po štúdiách sa usadil so svojou rodinou - manželkou a dvoma synmi  v Nitre, kde sa až do odchodu do dôchodku  profesijne venoval oblasti civilného práva. Od polovice 90. rokov bol členom predstavenstva Židovskej náboženskej obce v Nitre, od roku 2007 stál na čele neveľkej nitrianskej židovskej komunity.  Snažil sa o oživenie jej činnosti a o stmelenie jej členov a sympatizantov.   Organizoval spoločné  nábožensko-kultúrne podujatia, pre budúce genrácie uchovával  pamiatku minulých generácií. Vždy hovoril - tradície prežijú, ak ich s úctou odovzdáme mladým.

Česť ich pamiatke!

Baruch Dayan HaEmet