Martinčania obnovujú synagógu, jej stĺpy našli u ľudí v záhrade

Martinčania obnovujú synagógu, jej stĺpy našli u ľudí v záhrade
Židovská obec v Martine nebola veľká, no k jej členom patrili aj osobnosti ako Jakub Haas, ktorý stál pri zakladaní Matice slovenskej.
MARTIN: Miestne združenie a Židovská náboženská obec v Žiline chcú obnoviť pamiatku synagógy, ktorú v meste zbúrali v roku 1974.

Združenie Reštart Martina si každoročne na Deň obetí Holokaustu pripomínalo okrem obetí aj to, že v Martine stála kedysi synagóga. Spomienka na synagógu mala u ľudí vždy veľkú odozvu. Staršie ročníky si pamätajú, že po roku 1945 slúžila ako sklad obilia či sušiareň hrachu. A aj to, ako z nej takmer za noc ostali len ruiny a stavebný prach.

Mala vraj výbornú akustiku a podľa tých, ktorým je ľúto, že táto budova zmizla, by tam dnes mohol byť priestor napríklad pre menšie divadlá. Martinskí aktivisti začali po čase rozmýšľať, že na mieste, kde synagóga stála, by mohol byť pamätník, ktorý by ju pripomínal.

Na dvore boli takmer päťdesiat rokov

Keď synagógu zbúrali, materiál si rozobrali Martinčania. Aktivisti začali pátrať po tom, či sa niečo z pôvodných častí nezachovalo až dodnes. Jeden z fanúšikov tohto nápadu poslal združeniu fotografiu, na ktorej vidno, že dva z ôsmich stĺpov synagógy sa nachádzajú v súkronej záhrade. Aktivisti sa rozhodli ich vyhľadať.

Majiteľku zastihli doma a hneď jej navrhli, že stĺpy odkúpia. Súhlasila. Aj tieto stĺpy by skončili ako ostatných šesť – roztavené. Majitelia z nich chceli mať altánok. Žiaľ, manžel majiteľky domu zámer nestihol uskutočniť, pominul sa.

Majiteľka viackrát rozmýšľala, že ich dá do zberných surovín. Ich rozmery a váha skomplikovali aj tento plán. A tak ostali stĺpy ležať na dvore takmer päťdesiat rokov. Odpredala ich až teraz, tisícdvesto Eur zafinancovala Židovská náboženská obec Žilina.

Ľudia si po zbúraní synagógy pobrali viaceré predmety najmä z interiéru. Martinčanka, u ktorej sa našli stĺpy, vraj materiál pýtala oficiálnou žiadosťou. Spolu s manželom získali z ruín synagógy aj tehly. Z tých si postavili garáž.

Stál by tam, kde kedysi synagóga

Aktivisti stále apelujú na ľudí, ktorí majú takéto predmety doma, aby ich odpredali. Chceli by, aby boli súčasťou pamätníka.

„Projekt na pamätník sme zadali architektonickému tímu aby pripravil predbežný návrh. Ten budeme komunikovať odbornej verejnosti. Následne budeme zháňať financie. Vieme veľmi rýchlo a efektívne pracovať, bolo by skvelé, ak by sa pamätník zrealizoval v tomto roku, no bude to závisieť od viacerých strán," vysvetľuje Ftorek.

Synagóga stála na križovatke Ulice Antona Bernoláka a Ulice Janka Kráľa. Pri nej sa nachádzal židovský cintorín, ktorý tiež zbúrali. Náhrobné kamene sa dnes nachádzajú v Národnom cintoríne, ktorý je cez cestu.

Úsilím aktivistov je, aby pamätník stál presne na mieste, kde kedysi stála synagóga. Pozemok však patrí súkromnému vlastníkovi. Územný plán tu nedovoľuje stavať, pretože ide o pamiatkovú zónu. Hneď vedľa stojí pozemok židovskej obce. Ak by súkromný vlastník so stavbou nesúhlasil, pamätník by mohol stáť na pozemkoch židovskej obce.

Židovská obec patrila k menším

Pavel Frankl, predseda Židovskej náboženskej obce v Žiline, aktivizmus združenia víta. Dohodu o spolupráci s Martinčanmi uzavreli len pred pár dňami a liatinové stĺpy sú už bezpečne uskladnené. 

Podľa jeho slov židovská komunita v Martine nebola veľká, no patrili do nej aj výrazné osobnosti ako zakladateľ župnej nemocnice, župný lekár Jakub Haas. „Spolu s ďalšími členmi komunity bol jedným zo zakladajúcich členov Matice slovenskej a jedným z patrónov slovenského gymnázia. Toto gymnázium navštevovalo niekoľko židovských žiakov," hovorí Frankl.

Židovská obec tu podľa jeho slov vznikla koncom 18. storočia. V šesťdesiatych rokoch 19. storočia mala 400 členov. Podľa Franklových slov už vtedy vlastnila synagógu a od roku 1864 prevádzkovala tiež židovskú ľudovú školu, ktorú navštevovali aj nežidovskí žiaci. 

„Až do vypuknutia I. svetovej vojny sa počet členov židovskej obce len mierne zvyšoval na rozdiel od Žiliny. Medzi vojnami sa situácia nezmenila a po roku 1930 začal počet členov klesať."

Obdobie II. svetovej vojny a holokaust znamenal smrť veľkej väčšiny členov komunity. Po vojne sa vrátilo do Martina len niekoľko preživších a v roku 1948 žilo v Martine 54 Židov. 

Väčšina z nich sa v rokoch 1948 - 1949 vysťahovala. Martinská židovská obec zanikla v roku 1960, dovtedy fungovala spolu s obcou vo Vrútkach. Synagóga vo Vrútkach sa zachovala.

Zdroj: Aktuality