Maccabi SlovakiaObčianskej združenie MACCABI SLOVAKIA je športovým klubom na Slovensku, ktorý združuje osoby židovského vierovyznania alebo židovského pôvodu. Hlavným cieľom je organizovanie športových aktivít pre svojich členov (volejbal, tenis, squash, plávanie, futbal, futsal, bedminton, šach, stolný tenis a ďalšie). Maccabi Slovakia organizuje Letné a Zimné hry Maccabi na Slovensku a iné športové podujatia.

Maccabi Slovakia organizuje a zabezpečuje športovú reprezentáciu slovenskej židovskej komunity na medzinárodnej úrovni.


Online Banking by Trust Pay