Maccabi Slovakia

Občianske združenie MACCABI SLOVAKIA bolo založené v roku 2011.

MACCABI SLOVAKIA je športovým klubom na Slovensku, ktorý združuje osoby židovského vierovyznania, alebo židovského pôvodu. Hlavným cieľom je organizovanie a zaisťovanie pravidelných športových aktivít pre svojich členov.

MACCABI SLOVAKIA organizuje Letné a Zimné hry MACCABI na Slovensku a iné športové podujatia ako na príklad volejbal, tenis, squash, plávanie, futbal, futsal, bedminton, šach, stolný tenis a ďalšie.