Má sa na holokaust ešte spomínať..? Projekcia filmu a diskusia s autorom

Má sa na holokaust ešte spomínať..?    Projekcia filmu a diskusia s autorom

Medzinárodný festival lokálnych televízií Zlatý žobrák – Golden Beggar bol založený v Košiciach roku 1995 vďaka zmene v politickom a ekonomickom systéme na Slovensku, ktorý umožnil vznik lokálnych a regionálnych televízií.  Na počiatku festivalu stála košická  lokálna televízia – TV Naša. Každoročne sa ňom stretávajú televízni tvorcovia, producenti a mediálni experti z niekoľkých desiatok krajín. Diskutujú, vymieňajú si skúsenosti a stretávajú sa s verejnosťou.

Hlavná cena medzinárodného festivalu „Zlatý žobrák“ sa medzi tvorcami v lokálnych televíziách v Európe stala prestížnym ocenením a dôkazom úspešnej a tvorivej práce. Nemenej významným ocenením sa v posledných rokoch stali aj „Zlatý žobrák“ pre mladého autora„Zlatý žobrák“ pre produkčnú spoločnosť, ktoré sú takisto potvrdením vysokých profesionálnych kvalít mladých tvorcov a nezávislých producentov.

25. ročník festivalu začne 4. septembra 2019 v Košiciach a okrem projekcií súťažných dokumentov prinesie i celú sériu zaujímavých workshopov a besied s filmovými tvorcami.

Organizátori festivalu zaradili do programu 25. ročníka veľmi zaujímavý dokument Petra Scheinera s názvom Koniec spomínania. Zamýšľa sa nad nesmierne aktuálnou otázkou dôležitosti zachovania pamäte na holokaust. Na pozadí zániku Združenia preživších v o Švajčiarsku autor dokumentu otvára doslova existenciálnu problematiku uchovania pamäte a spomienky na holokaust a pýta sa:

Prichádza koniec spomínaniu? Má sa ešte o holokauste vôbec komunikovať? Ak áno, ako?

Srdečne vás pozývame na projekciu dokumentu a následnú diskusiu s jeho autorom.

4. septembra o 18. hodine v Kasárňach/Kulturparku v Košiciach

Vstup voľný.

Má sa na holokaust ešte spomínať..?    Projekcia filmu a diskusia s autorom