Lídri stredoeurópskych komunít odsudzujú násilie v USA

Lídri stredoeurópskych komunít odsudzujú násilie v USA

Židovské komunity v Strednej Európe stoja zomknuto po boku newyorskej  židovskej komunity

 

Sme zhrození zo série antisemitizmom motivovaných útokov v oblasti New Yorku. Naposledy bol priamo vo svojom dome v Monsey napadnutý  rabín, a to počas sviatkov Chanuka. Útočník mal by ozbrojený mačetou. Sme hlboko zarmútení týmto opätovným prejavom antisemitizmu a vyjadrujeme solidaritu so židovskou komunitou v New Yorku.

Činy motivované slepou nenávisťou sa tolerovať nesmú.  Či už v USA, Francúzsku, Nemecku, Strednej Európe, bez ohľadu na to, či je násilie namierené voči Židom či iným menšinám – musí byť  efektívne postihované zákonom, a tiež odsúdené občianskou spoločnosťou. Apelujeme na orgány štátnej správy i samosprávy a žiadame ich o nulovú toleranciu voči zločinom z nenávisti k náboženstvu či rase. Obraciame sa i na mimovládne organizácie, aby vyslali jasný signál tým, ktorí sa bránia demokratickým hodnotám a nerešpektujú rôznorodosť. Ten odkaz znie – nenávisť nikdy nezvíťazí a zastrašiť sa nikdy nedáme.

 

I v našich krajinách došlo k  proti-rómskym, antimoslimským a antisemitským prejavom. Sme na jednej vlnovej dĺžke s tými, ktorí chránia ľudské práva všetkých občanov bez rozdielu. Ako lídri  židovských komunít v Strednej Európe hovoríme – stačilo. Nenávisť a násilie nesmú byť prehliadané či zľahčované.

V jednote sme silní!

 

Podpísaní  vedúci predstavitelia židovských komunít

z Českej republiky

Estónska

Maďarska

Lotyšska

Litvy

Poľska

Slovenska