Krv nie je voda

Krv nie je voda

Milí priatelia,

Pesach je predo dvermi. Nie všetci tento sviatok slávime s rovnakou intenzitou. Už včerajšie príspevky troch rabínov na sociálnych sieťach Ústredného zväzu ukázali, že Pesach nevnímame úplne rovnako. Pre niekoho je najdôležitejší zásah Hospodina a duchovná energia, ktorú na Zem zoslal. Pre iných má najväčší význam zomknutie sa židovského ľudu a jeho nesmierna odhodlanosť. Pre sekulárnych Židov je Pesach v prvom rade úžasná príležitosť stretnúť sa so svojimi blízkymi. Áno, je to dôkaz, že judaizmus je pestrý - má rôzne smery, prúdy, a predsa je jeho odkaz  jednotný – krv nie je voda. Sviatkom si pripomíname silu komunity, jej výdrž a odvekú túžbu ľudí po slobode.

Tohtoročný Pesach bude iný. Tak, ako to včera odznelo v prednáške pána rabína Zeva Stiefela, bude pripomínať situáciu židovského ľudu v Egypte pred viac ako tritisíc rokmi, ktorú by sme tiež mohli nazvať karanténou. Mnohí sa tento rok nestretneme s našimi najbližšími. Nesieme to všetci veľmi ťažko.

Milí priatelia, optimizmus je povahová črta, ktorú niektorí šťastlivci dostávajú do vienka. Optimizmu sa však dá aj naučiť, vedome sa snažiť hľadať vo všetkom niečo pozitívne. Máme dnes modernú dobu a vymoženosti techniky – našich milovaných môžeme vidieť a počuť na diaľku. Vieme si pozrieť album s fotografiami, zaspomínať si na krásne spoločné chvíle. Čo je však najdôležitejšie, energiu nám bude dodávať pocit, že keď krízová situácia pominie, s rodinou a priateľmi sa opäť osobne stretneme. To si v minulosti naši predkovia nie vždy mohli povedať.

Dovoľte mi teda, v mene Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku, zaželať Vám všetkým pokojný Pesach, ktorý sa stane, tak ako v minulosti,  predzvesťou lepších časov.  

Richard Duda

predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku