Konferencia, prednáška, koncert. Bratislava si pripomenie Chatama Sofera

Konferencia, prednáška, koncert. Bratislava si pripomenie Chatama Sofera
ŽNO Bratislava  vás pozýva na ďalšie z plánovaných spomienkových podujatí, ktoré od októbra organizuje pri príležitosti 180. výročia úmrtia vrchného rabína Chatama Sofera.
 
V dňoch 4.  až  6. novembra bude ŽNO Bratislava hostiteľom konferencie organizovanej Rabínskym centrom Európy (RCE), ktorej sa zúčastní niekoľko desiatok rabínov z viacerých európskych krajín.Pri tejto príležitosti  a za účasti oficiálnych hostí bude v utorok 5. novembra o 18.00 hod.  v synagóge na Heydukovej ulici významné podujatie, určené členom slovenských židovských obcí. 

Súčasťou podujatia bude okrem iného aj prednáška rabína komunity Mizrachi vo Viedni –  Jozefa Pardessa ako aj prednáška hlavného rabína ŽNO Bratislava  -  Barucha Myersa s názvom 30 rokov od novembra – stráženie tradície a výzva slobody”.

Hostí podujatia a členov obcí určite poteší koncertné vystúpenie kantora Abrahama Abba Tureckého. 

Pre účastníkov je pripravené aj malé občerstvenie.