Klub ATID

Klub Atid bol založený v roku 2012, nakoľko sme potrebovali reflektovať na požiadavky a potreby tejto špecifickej skupiny.

Klub tvorí najrozmanitejšiu skupinu, keďže združuje ľudí z celého Slovenska a zároveň organizuje vzdelávacie, kultúrne, spoločenské a sociálne aktivity so židovskou tematikou, určené nielen pre rodiny s deťmi, ale aj pre profesionálov z rôznych oblastí života. Klub sa stal miestom prepájania záujmov rodín, odborníkov a profesionálov  a prispieva k networkingu.