Kde končí paródia a začína nevkus, kde končí nevkus a začína antisemitizmus

Kde končí paródia a začína nevkus, kde končí nevkus a začína antisemitizmus

Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) bude hlasovať o prerušení podpory belgickému karnevalu, na ktorom už pár rokov zosmiešňujú Židov.

Komisia UNESCO rozhodne, či by sa organizácia mala dištancovať od prehliadky v meste Aalst, na ktorej sa objavil napríklad aj alegorický voz s podobizňou škeriacich sa ortodoxných Židov držiacich v rukách zväzky bankoviek. Budúci mesiac je naplánované hlasovanie o vyškrtnutí karnevalu Aalst zo zoznamu podujatí nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Ide o prvé hlasovanie o vyškrtnutí miesta či udalosti z tohto zoznamu.  UNESCO sa však s aktivitou vôbec neponáhľalo. Už v roku 2013 v sprievode defilovali masky postáv s obrovskými zahnutými nosmi, oblečené však boli do palestínskych farieb. Jeden alegorický voz dokonca predstavoval klietku s väzňami, popri ktorých kráčali postavy v nacistických uniformách držiac v rukách kanistre s nápisom Zyklon B. Každoročne na tento karneval poukazujú ľudskoprávne organizácie. Doteraz boli ich apely bez odozvy.  „Tieto činy, či už úmyselné alebo nie, sú v rozpore s požiadavkami na vzájomný rešpekt medzi komunitami, skupinami a jednotlivcami,“ uvádza sa v návrhu. Dochádza tým i k porušeniu charty UNESCO. Christoph D’Haese, starosta Aalstu a organizátori karnevalu kritiku odmietli a používajú zvyčajný argument o slobode prejavu a práva na paródiu. O odstránení festivalu zo zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO sa bude hlasovať v decembri v Bogote. K prípadu sa ešte vrátime.