JERUZALEM MÁ DVOCH NOVÝCH VRCHNÝCH RABÍNOV

JERUZALEM MÁ DVOCH NOVÝCH VRCHNÝCH RABÍNOV

Jeruzalem má dvoch nových vrchných rabínov:  Arye Sterna (na obrázku vpravo) pre aškenázskych Židov a Shloma Amara pre sefardských (vľavo).  Zvolenie v izraelskom hlavnom meste znamená pre oboch rabínov veľkú česť a vplyv v ortodoxnej-židovskej komunite. Úrad vrchného rabína v Jeruzaleme bol desať rokov bez zástupcu, pretrvávali totiž spory o volebnom procese.