Holokaust ukázal dve tváre. Tú najhoršiu, ale aj tú najľudskejšiu

Spomienkový deň obetí holokaustu a rasového násilia vo Zvolene

8.9. 2020

Dňa 8. septembra 2020 sa vo Zvolene uskutoční pravidelné podujatie pri príležitosti „Dňa obetí holokaustu a rasového násilia.“ Spomienkový a vzdelávací program bude prebiehať na pôde židovského cintorína, v priľahlom „Parku ušľachtilých duší“ a na pôde Technickej univerzity vo Zvolene.

Program začína o 10:00 čítaním mien deportovaných židovských obyvateľov z mesta Zvolen a okolia. Pokračuje sa čítaním mien záchrancov židovských životov na Slovensku, ktoré sú uvedené na "Múre cti" pred židovským cintorínom. Múr cti je jedinečným pamätníkom na Slovensku, vznikol podľa pamätníka Yad Vashem v Izraeli. Čítanie mien záchrancov je jedinečnou iniciatívou organizátorov a nemá na Slovensku obdobu.

Program zavŕši od 11:45 séria krátkych prednášok na tému „holokaust a rasové zákony na Slovensku“ pre verejnosť a miestne stredné školy v priestoroch Technickej univerzity. Prednášať budú renomovaní historici: prof. Nižňanský a  Mgr. Lôčinková, ktorá bude mať komentovanú prednášku ku filmu Obchod na korze.

Na podujatí vystúpi aj Oskar Winkler, ktorý prežil internáciu v koncentračnom tábore.

Organizátormi sú miestni aktivisti, ŽNO Košice, mesto Zvolen, Technická univerzita vo Zvolene, Veľvyslanectvo štátu Izrael, Izraelská obchodná komora na Slovensku, Múzeum SNP v Banskej Bystrici a B´nai  B´rith Concordia

Odkaz na virtuálnu prehliadku Parku ušľachtilých duší: https://zvolen.3-d.sk/ 

 

Popis virtuálnej prehliadky:

Prehliadka sa začína leteckým 3D záberom, z ktorého sa môžeme prekliknúť na všetky zaujímavosti vo virtuálnej prehliadke.

Nájdete tu 3D video Cesty pokory v podzemí, môžete si pozrieť ďalšie videá a historické fotky. Užívateľ si môže zapnúť sprievodné slovo, 

alebo spev pána Zola Lenského.

Pred čiernou tabuľou môžeme na vrch tabule položiť až 17 kameňov, alebo zapáliť sviečky na sedemramennom svietniku.

Pri pamätníku rómskeho holokaustu môžete na znak piety položiť kvety do vázy. Stačí kliknúť na hornú časť vázy.

Holokaust ukázal dve tváre. Tú najhoršiu, ale aj tú najľudskejšiu
Holokaust ukázal dve tváre. Tú najhoršiu, ale aj tú najľudskejšiu