GRANTOVÁ VÝZVA ÚZ ŽNO NA ROK 2015

GRANTOVÁ VÝZVA ÚZ ŽNO NA ROK 2015

Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR vypisuje Grantovú výzvu na rok 2015.

Podmienky pre žiadateľov ako aj Formulár žiadosti nájdete v priložených súboroch. V prípade otázok nás kontaktujte na: Office [at] uzzno.sk