Grantová Výzva Nadácia EZRA

Podmienky pre žiadateľov o grant Nadácie EZRA na rok 2015:

 

1.  Všetky žiadosti na rok 2015 musia byť podané do 7.januára 2015 a finančné prostriedky použité do 31.12.2015, resp. z objektívnych príčin môže byť podaná žiadosť o ich presun

2.   Vyúčtovanie musí byť vykonané vždy do 15.2. v nasledovnom rok

3. Najvyšší poskytnutý grant: max. 3.000,- EUR

4. Projekt, na ktorý je požadovaná dotácia musí byť min. z 25% krytý z vlastných zdrojov (do vlastných zdrojov sa nepočíta grant z Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR)

5. Žiadateľ musí uviesť spôsob získavania vlastných finančných zdrojov

6. Na každý schválený projekt bude vypracovaná zmluva

7. Finančné prostriedky sa vyplácajú len po vydokladovaní (napr. faktúra za práce spojené s projektom), v žiadnom prípade nebudú vyplácané vopred

8.  Finančná čiastka z prostriedkov Nadácie EZRA môže byť použitá na odmeny za vykonanú prácu len do výšky 25 %

9. Na jeden projekt môže byť podaná len jedna žiadosť

10.Projekt sa musí týkať židovskej tematiky na Slovensku

Vzhľadom na skúsenosti s podávanými projektmi z predchádzajúcich rokov sa Správna rada Nadácie EZRA uzniesla na tom, že prideľované finančné prostriedky sa budú udeľovať s ohľadom na kvalitu a cieľovú skupinu projetku. Správna rada Nadácie EZRA sa zaoberá len žiadosťami, ktoré boli podané po uverejnení výzvy na aktuálny rok. v prípade obdržania žiadosti pred termínom sa bude Správna rada rozhodovať, či vôbec zaradiť túto žiadosť medzi možných uchádzačov.

 O ďalších informáciách sa priebežne dozviete na www.uzzno.sk

PrílohaVeľkosť
Súbor gv_ezra_na_rok_2015.docx25.95 KB