Google si uctil pamiatku japonského záchrancu Židov

Google si uctil pamiatku japonského záchrancu Židov

Google si v pondelok uctil výročie úmrtia relatívne neznámeho, ale veľmi vzácneho hrdinu. Celý deň sa spolu s riadkom vyhľadávania zobrazoval i portrét japonského diplomata Čiune Sugihara, ktorý v rokoch 1939 až 1940 pôsobil ako vicekonzul Japonského cisárstva v Litve. Japonskú vládu vystrašila nemecko-sovietska zmluva z 23. augusta 1939, pretože ju vnímala ako Hitlerov odklon od spojenectva s Japonskom. Vyslalo preto do Litvy skúseného diplomata zorientovaného v európskych reáliách so znalosťou ruštiny.

 Z vyslanca dobrodinec

Počas svojho pôsobenia pomohol Sugihara utiecť niekoľkým tisícom Židov, ktorým vystavoval tranzitné víza do Japonska. Rozhodol sa sám a jeho činnosť bola dokonca v priamom rozpore s inštrukciami. Väčšinu Židov, ktorým Sugihara poskytol tranzitné víza, tvorili utečenci z Nemcami okupovaného Poľska a obyvatelia Litvy. Pre poľských Židov viedla totiž jedna z útekových trás cez Litvu a Sovietsky zväz do Japonska, odkiaľ mohli pokračovať do USA, pretože v tom čase ešte Japonsko nevstúpilo do 2. svetovej vojny. K tomu však potrebovali japonské vízum, ktoré im Tokio odmietalo udeliť. Po ich zamietnutí by sa Židia museli vrátiť do okupovaného Poľska, kde by ich s najväčšou pravdepodobnosťou čakala smrť v koncentračných táboroch. Sugihara sa preto rozhodol nepočúvnuť príkazy nadriadených a vydával ručne písané povolenia na vycestovanie do Japonska. Dokopy stihol vystaviť víza pre viac ako šesťtisíc osôb. Nedodržaním príkazu riskoval nielen kariéru diplomata ale i život vlastnej rodiny. Sugihara chcel aj naďalej vystavovať ďalšie povolenia, avšak japonská vláda ho preložila do Berlína, po ktorom pôsobil aj v Prahe. Po skončení 2. svetovej vojny sa Sugihara vrátil do Japonska, kde bol pre neuposlúchnutie príkazov prepustený z diplomacie. Do konca života ostal v nemilosti. Až po jeho smrti v roku 1986 vyslovila japonská vláda poľutovanie nad neslávnym koncom diplomatickej kariéry šľachetného človeka. V roku 1985 ho Izrael za jeho činy ocenil titulom Spravodlivý medzi národmi. Čiune Sugihara zomrel 31. júla 1986.

Zdroj textu a fotografií: Times of israel, Japan Times

Google si uctil pamiatku japonského záchrancu Židov