EURÓPA OSLÁVILA DEŇ ŽIDOVSKEJ KULTÚRY A DEDIČSTVA

EURÓPA OSLÁVILA DEŇ ŽIDOVSKEJ KULTÚRY A DEDIČSTVA

Na rozprávanie príbehov je v roku 2018 tematicky zameraný Európsky deň židovskej kultúry a dedičstva, ktorý tento rok pripadol na 2. septembra. Niektoré kultúrne stánky, ako napríklad Múzeum umenia a dejín judaizmu v Paríži, pripravili program aj na sobotu 1. septembra. Toto múzeum sa pri tejto príležitosti programovo zameralo na objavovanie kultúry židov v Tunisku. Európsky deň židovskej kultúry a dedičstva sa oslavoval v celej Európe vrátane Slovenska.

Hlavným cieľom je zdôrazniť rozmanitosť a bohatstvo judaizmu s cieľom podporiť dialóg, vzájomné uznanie formou prednášok, koncertov, vystúpení umelcov, výstavami, prehliadkami so sprievodcami a ďalšími aktivitami. Vlani sa vo vyše 420 mestách v 28 európskych štátoch podarilo pripraviť program, ktorý pritiahol vyše 179.000 návštevníkov.

Začiatky Európskeho dňa židovskej kultúry siahajú do roku 1996 do francúzskeho departementu Bas-Rhin, kde židovské združenie B'nai B'rith Hirschler v Štrasburgu pod vedením Claude Blochovej v spolupráci s agentúrou pre rozvoj turistického ruchu v departemente Bas-Rhin a ďalšími náboženskými obcami si stanovili cieľ - záchranu bohatého dedičstva vidieckeho charakteru v Alsasku a celej východnej časti Francúzska.

Preto zorganizovali akciu s názvom Deň otvorených dverí. Počas nej pripravovali prednášky, návštevy so sprievodcom, koncerty, rozdávali brožúrky a letáky s vysvetleniami na tému židovská kultúra.

V Alsasku malo vtedy podujatie úspech. Pre návštevníkov sa otvorili inak nedostupné židovské miesta, akými sú synagógy, cintoríny, rituálne kúpele či múzeá, bolo možné si pozrieť bývalé židovské štvrte. K podujatiu sa pripojili aj susedné regióny v Nemecku a Švajčiarsku. O tri roky neskôr sa projekt rozšíril na celé Francúzsko, Nemecko, Švajčiarsko, Taliansko a Španielsko.

V roku 2000 sa k iniciatíve v Európe pripojilo ďalších 11 štátov. V tom roku nadobudol projekt priblíženia židovskej kultúry nadnárodný charakter a prvýkrát sa konal ako Európsky deň židovskej kultúry.

Medzi hlavné ciele Európskeho dňa židovskej kultúry a dedičstva patrí najmä upriamenie pozornosti Európanov na spoločné historické a kultúrne dedičstvo v duchu tolerancie a dialógu, ďalej uľahčenie prístupu všetkých k židovskej kultúre, ak majú o ňu záujem, podčiarknutie potreby zachovania tohto dedičstva pred ničením a zabudnutím, v neposlednom rade aj rozvíjanie európskeho turistického ruchu na tému kultúra.

msz