Dve dôležité správy o Ohel David

Dve dôležité správy o Ohel David

Pred istým časom sme vás informovali o nedôstojnom priebehu koncertu v parčíku na Svoradovej, ktorý veľmi negatívne zasiahol do denného režimu klientov zariadenia Ohel David. Parčík Svoradova je nádherný verejný priestor, priam stvorený na dôstojné kultúrne podujatia. Koncert rapera Gleba sa však organizátorom úplne vymkol z rúk. Ústredný zväz židovských obcí na Slovensku preto požiadal o stretnutie s kompetentnými na bratislavskom magistráte. Včera (3.9.) sa uskutočnilo prvé z nich.

Tajomník zväzu Martin Kornfeld rokoval s riaditeľom kancelárie primátora Jakubom Kmeťom a ďalšími zamestnancami Magistrátu, ktorí majú organizovanie kultúrnych podujatí vo svojej agende.

Predstavitelia Magistrátu vyjadrili ľútosť z nečakaného negatívneho priebehu podujatia. Snažili sa svoje konanie (udelenie povolenia) vysvetliť tým, že boli podvedení organizátorom – teda uvedení do omylu o počte účastníkov aj jeho priebehu. V budúcnosti sa overeniu hodnovernosti tvrdení organizátorov podujatí bude venovať väčšia pozornosť.

Je nám jasné, že revitalizovaný verejný priestor musí žiť. Sme však za systémovú zmenu, ktorou by sa zabránilo opakovaniu situácie. Z tohto dôvodu predseda ÚZŽNO absolvuje stretnutie s primátorom a prejdú spolu i ďalšie otázky týkajúce sa zariadenia Ohel David. O výsledku Vás budeme informovať.

Pripravenosť na zhoršenú epidemickú situáciu

Snažíme sa prevádzkovať Ohel David v režime, ktorý čo najviac „pripomína“ štandardný režim – samozrejme v rozsahu, aký dovoľuje epidemická situácia a platné nariadenia.

V cieľom zamedziť prinesenie vírusu zvonka je nariadené nosenie rúšok pre všetky návštevy v celom priestore zariadenia. Prosíme všetky návštevy, aby sa tomuto nariadeniu nebránili, nie je svojvoľnou šikanou ale opatrením v prospech zdravia ich rodinných príslušníkov –klientov Ohel David.

Na prípadnú druhú vlnu koronavírusu je Ohel David zodpovedne pripravený. Je zásobený dostatočným množstvom hygienických pomôcok , rúšok, respirátorov, rukavíc, dezinfekčných gélov.

Všetky aktivity a terapie prebiehajú podľa harmonogramu, avšak momentálne nepozývame nikoho na besedy, aby sme eliminovali vstup cudzích osôb.

Zariadenie sa pripravuje na Roš Hašana, snáď sa oslavy podaria tak, ako po iné roky.