Dokumentačné stredisko holokaustu

Dokumentačné stredisko holokaustu (DSH) je pridruženou organizáciou Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku. Ako inštitúcia DSH vzniklo v novembri 2005. Svojimi zámermi, cieľmi a aktivitami nadviazalo na projekty a celkovú koncepciu rovnomenného projektu, ktorý spoločne realizovali od roku 1999 Nadácia Milana Šimečku a Židovská náboženská obec v Bratislave.

Cieľom DSH je realizácia výskumov a zhromažďovanie, dopĺňanie archívnych a iných dokumentov týkajúcich sa holokaustu, šírenie poznatkov o tomto historickom období, ako aj o židovskej minorite na Slovensku, jej mieste v slovenskej spoločnosti v 20. a 21. storočí a o fenoménoch súvisiacich s touto problematikou (antisemitizmus, xenofóbia, intolerancia a rasizmus).
Hlavnými prostriedkami pri napĺňaní stanovených cieľov DSH je koordinácia, supervízia a realizácia výskumných, vzdelávacích, kultúrnych a spomienkových spoločenských aktivít, popularizačná, publikačná činnosť a spolupráca s verejnosťou a médiami.
V záujme naplnenia svojich cieľov občianske združenie spolupracuje s organizáciami a inštitúciami na Slovensku i v zahraničí, ktoré majú rovnaké ciele.
Naši partneri: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  SR, Úrad vlády SR, Židovská náboženská obec v Bratislave, Nadácia Milana Šimečku, Slovenské centrum židovského kultúrneho dedičstva, Veľvyslanectvo Štátu Izrael v SR, Slovenský národný archív, Ústav etnológie SAV, Historický ústav SAV, Katedra všeobecnej histórie Univerzity Komenského,

Zahraniční partneri: Shoah Foundation Institute for Visual History SCU Los Angeles, USA;Památník Terezín, Česká republika; Pamätník Yad Vashem, Izrael; Wannsee Konferenz Haus, Berlín, Nemecko

Činnosť DSH sa realizuje v troch základných oblastiach: výskum (dokumentácia), vzdelávanie, pripomínanie.

 

Viac o DSH tu: http://www.uzzno.sk/dsh/domov