DO HUNCOVIEC ZAVÍTALO 50 ORTODOXNÝCH ŽIDOV

DO HUNCOVIEC ZAVÍTALO 50 ORTODOXNÝCH ŽIDOV

V piatok 14. júna uplynulo sto rokov od úmrtia významného rabína pôsobiaceho v Huncovciach Samuela Rosenberga známeho aj ako wunder rabi – zázračný rabín či Beer Shmuel. Pri tejto príležitosti prišlo do dediny 50 potomkov z USA, Veľkej Británie či Izraela. Potomkom Samuela Rosenberga je aj hlavný rabín z anglického mesta Gateshead Shraga Feivel Halevy Zimmerman, ktorý si tiež našiel čas na spomienku v Huncovciach.

Členovia rozvetvenej rodiny zamierili najprv do bývalej synagógy, z ktorej sa stal sklad textílií. Navštívili tiež budovu bývalej vyššej židovskej ješivy, kde je dnes sídlo viacerých firiem.

Spomínali pri pamätníku židovských obyvateľov deportovaných z Huncoviec a na židovskom cintoríne. Potomkov Samuela Rosenberga čakala aj konferencia o ich predkoch v tejto podtatranskej obci. Pripravili ju Ján Gurník a Mikuláš Lipták, ktorí sa zaslúžili aj o obnovenie židovského cintorína a venujú sa histórii židov na Spiši a v Huncovciach. 

V 19. storočí bola veľká časť obyvateľstva Huncoviec židovská. V roku 1833 začal rabín viesť štatistiky narodených detí na Spiši. Za prvých 50 rokov sa narodilo zhruba tritisíc detí, z toho takmer tisíc v Huncovciach. Aj preto si Huncovce vyslúžili i názvy ako židovce či malá Palestína. Popri synagóge si obyvatelia založili vyššiu židovskú školu ješivu, v ktorej sa pripravovali muži na výkon povolania rabína. V roku 1882 prišiel do Huncoviec rodák z maďarského Tiszafüred Samuel Rosenberg.

Bol to mimoriadny pedagóg, a tak prilákal do Huncoviec nádejných rabínov z celého sveta. „Systém výučby bol taký atraktívny, že do Huncoviec chodili študovať budúci rabíni až zo Spojených štátov. Táto škola bola popri bratislavskej ješive, kde pôsobil Chatam Sófer, druhá najvýznamnejšia v rámci Uhorska,“ vraví Mikuláš Lipták z Kežmarku, ktorý sa venuje histórii židov na Spiši.

Rabín Samuel Rosenberg mal len dve deti – syna a dcéru. Syn Jehuda zomrel v mladom veku a dcéra Sára sa vydala za Jehudu Horowitza.

Veľmi významným rabínom sa stal aj Samuelov vnuk Josef Jona Zvi Horowitz. Po smrti Samuela Rosenberga v roku 1919 prevzal jeho úlohu hlavného rabína a rovnako aj vedenie ješivy.

V roku 1929 sa na pozvanie židovskej náboženskej obce vo Frankfurte nad Mohanom stal hlavným rabínom miestnych ortodoxných židov a tam pôsobil až do Krištáľovej noci v novembri 1938. Podarilo sa mu dostať do Anglicka a neskôr do USA, kde pokračoval v duchu svojho učiteľa Samuela Rosenberga.

msz/podtatranské noviny