Čo vám hovorí spojenie obce Seelisberg a roku 1947?

Čo vám hovorí spojenie obce Seelisberg a roku 1947?