CIRKVI VIDIA V ŠKOLSTVE DISKRIMINÁCIU CIRKEVNÝCH ŠKÔL

CIRKVI VIDIA V ŠKOLSTVE DISKRIMINÁCIU CIRKEVNÝCH ŠKÔL

Najvyšší predstavitelia kresťanských cirkví a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí (UZZNO) v SR vidia v školstve diskrimináciu, týka sa cirkevných škôl. Ako sa uvádza v ich vyhlásení, rodičov a pedagógov zneisťuje súčasná situácia, v ktorej "verejná správa umelým spôsobom znižuje počet žiakov v cirkevných školách, čo je zdrojom nestability a môže viesť postupne k zániku týchto škôl". Informovala o tom Konferencia biskupov Slovenska.

"Táto diskriminácia má negatívny vplyv na kvalitu a vytráca sa zdravá konkurencia škôl, z ktorých by si mohli rodičia slobodne a rovnocenne vybrať tú najlepšiu pre svoje deti," uvádza sa vo vyhlásení s tým, že sa obrátia na kompetentných predstaviteľov SR, aby odstránili nesystémové administratívne opatrenia, ktoré umožňujú, aby jeden zriaďovateľ rozhodoval o druhom zriaďovateľovi, a tak v konečnom dôsledku obmedzoval právo rodičov na výchovu detí v súlade s ich vierovyznaním.

Cirkvi pripomenuli, že súčasťou uplatňovania náboženskej slobody je právo rodičov vychovávať deti v súlade s ich hodnotami a vierovyznaním. Pripomenuli, že od Nežnej revolúcie boli založené desiatky materských, základných a stredných škôl s prívlastkom cirkevné. "Cirkvi a náboženské spoločnosti oceňujú všetky formálne kroky, ktorými SR podporila existenciu cirkevných škôl a školských zariadení," uvádza sa vo vyhlásení.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR tvrdí, že optimalizácia regulačného procesu, ktorého cieľom je umiestnenie väčšieho počtu žiakov v tých odvetviach hospodárstva, ktoré indikujú vysokú požiadavku na trhu práce si vyžiadala zmenu spočívajúcu v prechode z plánovania počtu tried na určovanie počtu žiakov.

"Vzhľadom na to, že ide o prenesený výkon štátnej správy, schvaľovací proces určovania počtu žiakov stredných škôl nepodliehal schvaľovaniu v krajských zastupiteľstvách, ani následnému vydaniu všeobecne záväzného nariadenia," uviedol odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva. Úprava kompetencie samosprávnych krajov z určovania počtu tried na určovanie počtu žiakov povedie podľa ministerstva školstva k postupnej optimalizácii sústavy odborov vzdelávania a k ich koncentrácii na príslušných stredných školách.

Rezort pripomenul, že sa uskutočnili stretnutia so všetkými školami, ktoré rozporovali návrhy vyšších územných celkov. "Nesúlad s kritériami pri zaraďovaní cirkevných škôl sme zaznamenali najmä v Košickom samosprávnom kraji," uzavrelo ministerstvo školstva.

msz