Child Survivor Fund

Claims Conference poskytuje jednorázový príspevok pod názvom: Child Survivor Fund.

Viac informácií o podmienkach čerpania grantu nájdete v sekcii: Aktivity a projety a podkapitole Sociálne služby