BRITSKÉMU PREMIÉROVI PREDLOŽILI SPRÁVU O ANTISEMITIZME V KRAJINE

BRITSKÉMU PREMIÉROVI PREDLOŽILI SPRÁVU O ANTISEMITIZME V KRAJINE

Znepokojivý vzostup antisemitizmu v Spojenom kráľovstve, ktoré je domovom  zhruba 300 000 Židov - to je téma správy, ktorú včera predložili britskí poslanci premiérovi Davidovi Cameronovi. Správu vypracovali na základe najnovších údajov organizácie  Community Security Trust (CST). Výsledky štúdie sú podľa poslancov alarmujúce - v roku 2014 v Británii zaznamenali dvojnásobný počet antisemitských incidentov oproti roku 2013. 

"Aj keď je židovská komunita pestrá a veľmi rôznorodá, pretrvávajú obavy, neistota, osamelosť a strach."  píše sa v správe poslancov.  Podľa poslancov bude nutné začať so "sofistikovanejším prístupom k anti-semitizmu a s lepšie zadefinovanými hranicami toho, čo je ešte akceptovateľná diskusia." 

Premiér Cameron v reakcii na správu v pondelok vyhlásil, že týmto záverom prikladá veľký význam. Zdôraznil, že rozdielne názory na zahraničnú politiku nesmú byť zneužívané na ospravedĺňanie antisemitizmu, alebo akejkoľvek inej formy rasizmu, predsudkov a extrémizmu. 

Podľa údajov  Community Security Trust (CST) ide v rámci Veľkej Británie o rekordný počet antisemitských útokov. V roku 2014 bolo nahlásených  1168 antisemitských incidentov - najväčší počet od roku 1984, keď sa so záznamami začalo. Doteraz najviac útokov namerali v roku 2009 - bolo to 931 skutkov, v roku 2013 došlo k 535 nahláseným udalostiam.

Najčastejšími antisemitskými činmi boli v roku 2014 urážky a vulgárne slovné ataky na verejnosti, zaznamenali však 81 prípadov fyzických atakov so zdravotnými následkami.  Ďalej to boli vecné škody, nenávistné grafiti na stenách synagóg a hrozby v listoch alebo e-mailoch. 

Veľký počet útokov sa udial v prvej polovici roka 2014, teda ešte pred začiatkom vojenskej operácie v Gaze:  od januára do júna  2014 napočítala  organizácia  307 prípadov - o 38 percent viac ako v roku 2013.