Bolo nám cťou, pán Bachnár

Bolo nám cťou, pán Bachnár

Dnes nás opustila osobnosť s veľkým O. Alexander Bachnár nás opustil vo veku 100 rokov.

Pán Bachnár žil naplno. Jeho životné kapitoly sú dôkazom o stálosti vyznávaných hodnôt. Presvedčenie o nutnosti aktívneho boja so zlom ho viackrát dostalo do hraničných situácií. Alexander Bachnár bol posledným žijúcim veliteľom slávnej židovskej jednotky bojujúcej v Slovenskom národnom povstaní. Skupina sa zrodila v koncentračnom a pracovnom tábore Nováky, tajne zhromažďovala zbrane a udržiavala kontakty s partizánmi v okolí. Po vypuknutí SNP bol veliteľom 600 člennej roty, ktorá sa pridala k povstaleckým partizánom.

Predstava, že po vojne bude spoločnosť rovnostárska a spravodlivá vydržala pánovi Alexandrovi do politických procesov na začiatku päťdesiatych rokov. Vtedy sa po prvýkrát pre svoje názory ocitol v zváračskej dielni v Dimitrovke. Ani rok 1968 nedokázal rozkolísať jeho stabilným hodnotovým ukotvením, čím si vyslúžil označenie „pravicový antisocialistický element“. Po zmene režimu pôsobil Alexander Bachnár vo funkcii tajomníka Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, neustále sa chcel podieľať na rozvoji občianskej spoločnosti.

„Dnešným mladým by som povedal, že oni si dnes svojím hlasovaním vo voľbách budujú to, čo budú osobne prežívať o desať, dvadsať rokov,“ neodpustil si pán Bachnár malé politické intermezzo na stretnutí s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou, ktorá mu osobne v júli tohto roku blahoželala k stým narodeninám.

Odišiel človek, ktorý ukázal, že sa dá prežiť dlhý, prínosný a plodný život bez straty dôstojnosti, bez ohnutia chrbátu, bez prevracania kabátov a účelových kompromisov. Bol to človek, ktorý sa zlých ľudí nebál, práve naopak, pohľad do jeho očí vyvolával v zlých ľuďoch výčitky svedomia.

Ha’makom yenahem etkhem betokh she’ar avelei Tziyonvi’Yerushalayim