BOHOSLUŽBA TE DEUM AJ S PREJAVOM IGORA RINTELA

BOHOSLUŽBA TE DEUM AJ S PREJAVOM IGORA RINTELA

Láskavosť, silu a trpezlivosť, okrem iného, zaželal novej prezidentke Zuzane Čaputovej bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Počas slávnostnej homílie na ekumenickej bohoslužbe slova Te Deum v Dóme svätého Martina jej tiež poprial, aby jej skutky boli skutočné dobré a osožné pre všetkých občanov Slovenska. Pomôcť jej v tom podľa jeho slov môže "práve srdce ženy a matky".

Ako príklad múdreho vládcu spomenul biblického kráľa Šalamúna, ktorý podľa jeho slov hľadal múdrosť srdca. Zdôraznil Ducha jednoty a pripomenul slova pápeža Františka, že žijeme v kultúre adjektivizmu a urážok, ktoré sa využívajú ako odpoveď na odlišné názory. Pripomenul, že odplácanie sa zlom tvorí obete.

Podobné slová a priania novej prezidentke adresovali aj Ivan Eľko z Ekumenickej rady cirkví v SR či Igor Rintel z Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR. Na bohoslužbe sa na pozvanie prezidentky zúčastnili zástupcovia všetkých registrovaných cirkví na Slovensku.

Pozrite si záznam prejavu podpredsedu ÚZŽNO Igora Rintela. Jeho prejav sa začína v 41. minúte. Nájdete ho TU!

Alebo si ho môžete prečítať v celom znení: 

Vážená pani prezidentka, vážení predstavitelia cirkví na Slovensku, excelencie, dámy a páni,

pre židovskú komunitu na Slovensku aj pre mňa osobne je mimoriadnou cťou, môcť prehovoriť na dnešnej inaugurácii.  Inaugurácia je viac než formálne potvrdenie nástupu do funkcie, je aj dôležitým míľnikom politického života. Židovská komunita má dve tisícročia staré a už v Talmude zaznamenané výstižné pravidlo pre spolužitie minority a štátu  „Dina d malkuta dina“ – v preklade „zákon kráľovstva (alebo štátu) je platným zákonom“.

Naša komunita vždy bola a aj dnes je integrálnou súčasťou slovenskej spoločnosti, rešpektuje jej pravidlá a žije jej životom. A práve preto, že sme integrálnou súčasťou našej spoločnosti reflektujeme jej túžby a nádeje a rovnako  jej starosti a bolesti.

Sme profesionálni optimisti, veríme, že ľudia môžu spolu žiť a dobre vychádzať aj keď majú inú národnosť, iný etnický pôvod, iné náboženské vyznanie, inú farbu pleti, iné názory alebo iné volebné preferencie.

Sme profesionálni optimisti, veríme v možnosť lepšieho spravovania vecí verejných, veríme vo vládu zákona a v možnosť zaviesť fungovanie právneho štátu, ktorý, rovnako ako inde, aj u nás na Slovensku, neraz zlyháva. Židovstvo je aj právnou tradíciou a preto sme sa vždy  hlásili a hlásime sa k vláde zákona a práva, neustále si pripomíname verš Tóry, ktorý hovorí: "Nedopúšťaj sa bezprávia pri súde, nenadŕžaj nízko-postavenému, ani nevyznačuj osobu vysokopostaveného, súď spravodlivo svojho blížneho.“ (3. M. 19 kap, 15verš)

Nielen židovská minorita, ale aj celá slovenská verejnosť túži po lepšom spravovaní vecí verejných. Verím, že inaugurácia pani prezidentky je potvrdením kurzu smerujúceho k vláde zákona a spravodlivosti. Rovnako sme presvedčení, že sa nezanedbá boj proti rakovine modernej spoločnosti – proti korupcii. Dovoľte mi opätovne zacitovať z našej Tóry:  "Úplatok neprijímaj, lebo úplatok oslepuje i toho, kto dobre vidí a prevracia reči spravodlivých." ( 2.  M. 23kap, 8verš)

A aká je naša predstava prezidentky? V knihe Žalmov  (Žalme 15) sa píše“ „ Aký vodca je milý B-hu? „Ten, kto žije bezúhonne, kto koná spravodlivo, kto zo srdca pravdu hovorí, kto neškodí jazykom, kto neubližuje druhému, kto netupí blížneho, kto pohŕda podliakom, kto ctí si tých, čo sa boja Pána a proti nevinnému sa nedá podplatiť.

Vážená pani prezidentka, verím že tento žalm popisuje vaše nasledujúce pôsobenie v prezidentskom paláci a  preto mi dovoľte v mene židovskej komunity na Slovensku popriať Vám do výkonu Vašej neľahkej funkcie veľa úspechov, sily, radosti z práce a inšpiratívnych stretnutí s ľuďmi dobrej vôle.                                                                 

msz

 

BOHOSLUŽBA TE DEUM AJ S PREJAVOM IGORA RINTELA