Blíži sa šabes, pečieme barches

Blíži sa šabes, pečieme barches

Ako napiecť pravý barches nás naučí rebecen Chana Adri