Bis 120 a ešte oveľa dlhšie, pán profesor

Bis 120 a ešte oveľa dlhšie, pán profesor

Musím dokázať, že to, že som prežil, som si zaslúžil...

To jedna z mnohých prenikavých myšlienok vyslovených žijúcou legendou slovenského židovstva, pánom profesorom Pavlom Traubnerom. Túto myšlienku si naozaj vzal k srdcu. len ťažko sa hľadá aktívnejšia osobnosť ako je známy neurológ a čestný predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku. Určite by sa nám nepodarilo spočítať všetky publikácie, na ktorých sa autorsky podieľal, či vymenovať všetky slovenské a zahraničné ocenenia, ktoré mu boli udelené. Pán profesor Traubner sa riadi aj mottom židovského národa - napriek všetkému som tu, ktorú dopĺňa od dovetok - a som aktívny. Ani dnes, keď by mohol odpočívať, užívať si prítomnosť deti a vnúčat, situácia v našej spoločnosti nenecháva profesora Traubnera ľahostajným. Vystupuje na prednáškach, stretáva sa najmä s mladou generáciou a neúnavne, nebojácne a častokrát zoči-voči extrémistom vysvetľuje, aké tragické následky môže mať doba, v ktorej sa k moci dostanú zlí ľudia. Dovoľte nám preto, vážený pán profesor, v mene Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku a v mene celej židovskej komunity zaželať vám v prvom rade veľa zdravia, tvorivú energiu, životný elán a mnoho, mnoho chvíľ strávených s vašimi najbližšími. Myslíme na vás a máme vás radi.

 

Pavel Traubner sa narodil 2. mája 1941 v Ilave. Spolu s rodičmi prežil obdobie holokaustu len preto, že jeho otec zubár ošetroval aj istého policajta, ktorý im prišiel povedať, aby sa schovali, lebo inak celú rodinu odtransportujú do cudziny. Schovávali sa, v roku 1944 dokonca v lese prikrytí čečinou. Po vojne sa vrátili do Ilavy. Študoval medicínu. Po skončení štúdia pracoval na patologickej anatómii, od roku 1966 prestúpil na neurológiu. V roku 1969 úspešne absolvoval atestáciu prvého a v roku 1978 i atestáciu druhého stupňa. V tom istom roku obhájil vedeckú hodnosť kandidáta lekárskych vied a ako 44-ročný, v roku 1985, bol vymenovaný za docenta neurológie. V roku 1991 bol vymenovaný za profesora. V tom istom roku sa stal aj prednostom Prvej neurologickej kliniky Fakultnej nemocnice v Bratislave a bol ním až do roku 2008. Dekanom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského bol od roku 2000 do 2007. Je autorom a spoluautorom množstva vedeckých publikácií doma i v zahraničí, vysokoškolských učebníc a učebníc neurológie, absolvoval veľa vedeckých prednášok po celom svete a aj v súčasnosti zastáva mnohé významné funkcie, nielen v oblasti medicíny, ale i v oblasti bežného spoločenského života.
Profesor Traubner však nie je iba vynikajúcim vedcom a uznávaným svetovým neurológom. Je predovšetkým človekom s veľkým a otvoreným srdcom, patrónom mnohých charitatívnych a spoločenských organizácií. Mimoriadne známe sú aj početné profesorove stretnutia s významnými osobnosťami svetovej vedy, kultúry a politiky. Spomenúť možno najmä Billa Clintona, Georga Buscha, Kofi Annana, svetoznámeho kardiochirurga Chrisa Barnarda či v neposlednom rade pápeža Jána Pavla II. S ním absolvoval dokonca tri stretnutia, pri ktorých ho Jána Pavla II niekoľkokrát nazval svojím starším bratom vo viere.
Do dnešných dní je čestným predsedom Židovských náboženských obcí a zároveň aj čestným predsedom medzinárodnej organizácie B´nai B´rith.