Bardejovské suburbium - záchrana, obnova a reštaurovanie starej synagógy

Bardejovské suburbium - záchrana, obnova a reštaurovanie starej synagógy

“Bardejovské suburbium – záchrana, obnova a reštaurovanie Starej synagógy”,

ktorý je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

V tejto sekcii budú priebežne zverejňované strategické dokumenty a informácie o vynakladaní prostriedkov určených na realizáciu jednotlivých projektových činností.

V prípade záujmu viac informácií o projekte nájdete na stránke: www.suburbiumbardejov.sk

Váš UZZNO team smiley