BARDEJOVSKÉ SUBURBIUM NA VLASTNÉ OČI

BARDEJOVSKÉ SUBURBIUM NA VLASTNÉ OČI

Areál židovských rituálnych budov je najvýznamnejšou lokalitou židovského kultúrneho dedičstva v Bardejove, ktorú UNESCO zaradilo medzi svetové kultúrne poklady nielen pre jej historický význam, ale aj ako svedectvo o jazykovo, kultúrne a nábožensky zmiešanej spoločnosti.

Jedna vec je ale o suburbiu čítať, vec druhá vidieť na vlastné oči. Vybrali sme sa teda do Bardejova aj s kamerou a pozreli sa na areál. Sprevádzal nás človek, ktorý sa pre suburbium aj s otcom obetoval a na jeho výklade je to vidieť. Pozrite si našu reportáž z kultúrnej pamiatky roka 2017.

Projekt s názvom projektu Bardejovské suburbium - záchrana, obnova a reštaurovanie Starej synagógy, ktorý bol podporený z Finančného mechanizmu EHP v rámci programu Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a ktorého správcom je Úrad vlády SR, sa chýli k svojmu záveru.

Vďaka finančnej podpore grantu vo výške 649 703 eur sa podarilo rekonštruovať vzácnu synagógu a reštaurovať jej interiér tak, aby sa mohla stať reprezentatívnym priestorom pre uskutočňovanie výstav, koncertov či rôznych iných podujatí.

msz