Aron Grünhut - Slovenský Schindler v Štrasburgu

Aron Grünhut - Slovenský Schindler v Štrasburgu

Slovenskému záchrancovi Židov vzdali hold už aj v sídle Rady Európy - Štrasburgu. Uprostred sály, ktorá slúži na kultúrne akcie, sa vyníma fotografia Arona Grünhuta. Bratislavského rodáka, ktorý v čase druhej svetovej vojny zachránil približne 3 tisíc Židov. Bol to Grünhut, kto zorganizoval ilegálny lodný transport do vtedajšej Palestíny. Išlo o jednu z najväčších a najúspešnejších záchranných akcií. Hrdinské činy Grünhuta približuje reprezentatívna výstava, ktorú zorganizovala Stála misia SR pri Rade Európy. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnil aj generálny tajomník RE Thorbjørn Jagland, ktorý Grünhuta označil za výnimočného človeka. Spomenul tiež jeho zásluhy v oblasti záchrany židovského kultúrneho dedičstva.

„Práve v týchto dňoch, keď sme svedkami nehanebného násilia páchaného na nevinných ľuďoch, je potrebné vzdávať úctu tým, ktorí riskovali svoj vlastný život pre záchranu životov iných ľudí," uviedol vo svojom príhovore veľvyslanec SR pri Rade Európy Drahoslav Štefánek. Aron Grünhut, ortodoxný Žid z Bratislavy, organizoval v roku 1939 nelegálny lodný transport po Dunaji, čím zachránil viac ako 1 300 ľudí. 

Spolupracoval aj s Nicholasom Wintonom na presune židovských detí do Anglicka.

Rada Európy ako medzivládna organizácia presadzujúca základné hodnoty demokratickej, rovnoprávnej a tolerantnej spoločnosti je vhodným miestom pre pripomenutie si vzácneho odkazu Arona Grünhuta.

Na inaugurácii výstavy spojenej s recepciou sa zúčastnilo viac ako 150 ľudí vrátane vysokých predstaviteľov Rady Európy - okrem generálneho tajomníka Rady Európy aj jeho zástupkyňa, generálny tajomník Parlamentného zhromaždenia Rady Európy a generálny tajomník Kongresu miestnych a regionálnych samospráv Rady Európy, zástupcov diplomatického zboru pôsobiacich v Štrasburgu, slovenských europoslancov, krajanov a miestnej židovskej komunity. Výstava potrvá do 4. decembra 2015.

Martin Mozer

 

Aron Grünhut - Slovenský Schindler v Štrasburgu
Aron Grünhut - Slovenský Schindler v Štrasburgu
Aron Grünhut - Slovenský Schindler v Štrasburgu