ANTISEMITIZMUS PREZIDENTA PALESTÍNSKEJ SAMOSPRÁVY

ANTISEMITIZMUS PREZIDENTA PALESTÍNSKEJ SAMOSPRÁVY

Prezident Palestínskej samosprávy Mahmúd Abbás sa nedávno prejavil ako čistý antisemita. Na pôde parlamentu Organizácie za oslobodenie Palestíny v Ramalláhu uviedol, že "sociálna funkcia" Židov vrátane požičiavania peňazí bola príčinou nepriateľstva voči nim v Európe. Čiže podľa neho si Židia môžu za holokaust sami.

Svojou rétorikou sa pridal k popieračom holokaustu, neonacistom, či konšpirátorom. Jeho slová sa dotkli a urazili všetkých normálne zmýšľajúcich ľudí vrátane židovskej komunity na Slovensku. Každý by ich mal a musí odsúdiť.

"Abbásove vyjadrenia považujeme za vrchol drzosti a nevedomosti, je to obyčajný prvoplánový antisemitizmus", hovorí predseda ÚZŽNO v SR Igor Rintel. "Aj s Abbásovych rečí vyplýva, že mier, ktorý si na Blízkom východe želáme všetci bude len ťažko s takýmito vyjadreniami dosiahnuteľný", dodal Rintel.

Na nátlak svetovej verejnej mienky ale aj OSN sa prezident Abbás sa svoje výroky už ospravedlnil, a holokaust odsúdil, no to, že tak urobil neznamená, že si svoj "omyl" reálne uvedomil. Šesť miliónov ľudí, vrátanie žien, seniorov a detí nezahynulo pre pôžičky s úrokmi ale len preto, že sa narodili ako Židia. Nám ostáva dúfať, že to možno pochopil aj Mahmúd Abbás.

 Michael Szatmary, hovorca ÚZŽNO v SR