ALIJA V ROKU 2014 - REKORDNÉ ČÍSLA

ALIJA V ROKU 2014 - REKORDNÉ ČÍSLA

Čísla alije za rok 2014 sa síce nedajú porovnať s číslami masového prisťahovalectva do Izraela okolo roku 1990, ale progradujúca tendencia je nepopierateľná a za posledných 10 rokov ide o rekordné počty.  26 500 Židov, ktorí sa v roku 2014 vysťahovali do Izraela, predstavuje 32 percentný nárast oproti minulému roku.  Konštatoval to   Natan Sharansky, šéf Jewish Agency (organizácie, ktorá má na starosti prisťahovalectvo).

Ide podľa neho jednoznačne o "rekordný rok" a dúfa, že že do alija bude investovať aj ďalšia izraelská vláda. Ministerka prisťahovalectva Sofa Landver očakáva v roku 2015 prílev zhruba 10 000 nových imigrantov len z Francúzska.  "Počet  30 000 prisťahovalcov určite prekročíme", nazdáva sa optimisticky. 

No a tu je pár najzaujímavejších faktov  k alija za rok 2014:

1.   Po prvýkrát je na špici rebríčka  prisťahovaleckých krajín Francúzsko. Z krajiny Galského kohúta, v ktorej Židia v posledných mesiacoch čelia stále otrasnejším antisemitským útokom, emigrovalo do Izraela  7000 obyvateľov - je to dvojnásobné číslo oproti roku 2013, keď to bolo  3400 ľudí.

2.  Z Ukrajiny dorazilo za minulý rok 5840 ľudí, pre porovnanie v roku 2013 to bolo  2020. Dramatický prírastok o 190 percent súvisí s politickou nestabilitou na východe krajiny.  

3.   Zo západnej Európy sa do Izraela vysťahovalo okolo 8640 Židov - je to o 88 percent viac ako v roku 2013.  

4.    11 430 - také je množstvo prisťahovalcov z krajín bývalého Sovietskeho zväzu - je to teda o 50 percent viac ako v roku 2013. K alija z Ukrajiny sa tu pripočítava  imigrácia z Ruska, Bieloruska a pobaltských krajín. Zhruba 300 prisťahovalcov prišlo z Kaukazu a 390 z centrálnej Ázie. 

5.   Prisťahovalectvo z Latinskej Ameriky ostalo v roku 2014 s počtom 1070 imigrantov stabilným, pričom alija z Brazílie - 300 - stúpla o 45 percent. Z Argentíny dorazilo  297 imigrantov, zatiaľ čo čísla pre Mexiko, Venezuelu, Kolumbiu, Uruguaj a Čile sú skôr skromné.  

6.   Prisťahovalectvo zo Severnej Ameriky zosilnelo v roku 2013 tiež skôr skromne - oproti 3600 imigrantom za minulý rok to bolo tentokrát 3870. 

7.   Pre nás obzvlášť zaujímavé sú čísla alije zo strednej Európy:  s presne 232 imigrantmi čísla jemne poklesli. Najviac prisťahovalcov pochádzalo z Maďarska (126).  

8.   Alija z Južnej Afriky ostala so 190 prisťahovalcami prakticky nezmenená, zatiaľ čo alija z Austrálie a Nového Zélandu poklesla z 260 na 200. 

9.   Tel Aviv prijal za rok 2014 jednoznačne najviac prisťahovalcov: bolo to okolo 3000. Za Tel Avivom sa umiestnili  Netanya a Jeruzalem.