Aktuálne správy z Ohel David

Aktuálne správy z Ohel David

Začneme dobrou správou. Po minulotýždňovom testovaní je všetci v zariadení Ohel David negatívni. Personál bude testovaný opakovane.

Práve tento stav treba udržať za každú cenu. Sme svedkami nedoziernych následkov zanesenia vírusu do zariadenia pre seniorov.

Z tohto dôvodu od utorka 14.4.2020 nebude Ohel David prijímať balíky pre klientov. Nedá sa totiž zaručiť ich sterilnosť, cesta balíka je neznáma z hľadiska dodžania hygienických štandardov osôb, ktoré s ním manipulujú po jeho odoslaní.
Celodenná pestrá strava je zabezpečená, mnoho obyvateľov vyhadzuje prebytočné potraviny. Nákupy kvalitných potravín sú zabezpečené a pranie prebieha vnútri zariadenia. 
Držme si vetci palce, aby sme toto krízové obdobie všetci v zdraví prežili.