Aktivity a Projekty


Rimavská Sobota - Realizácia dotovanej rekonštrukcie židovského cintorína

Rimavská Sobota - Realizácia dotovanej rekonštrukcie židovského cintorína

Úrad vlády v roku 2019 pridelil mimoriadnu dotáciu Židovskej náboženskej obci v Rimavskej Sobote na rekonštrukciu cintorína. ŽNO v Rimavskej Sobote zrealizovala verejné obstarávanie na rekonštrukčné práce a podpísala zmluvu s vybratým dodávateľom.  V tejto sekcii sú uverejnené dokumenty...

Ohel David

Milí priatelia, OHEL DAVID sa prvýkrát uchádza o 2% z vašich daní. V prípade, že neviete komu svoje 2% odovzdáte,  chceli by sme  poprosiť, Vás a Vašich rodinných príslušníkov, priateľov či známych... Ak sa rozhodnete  pre Ohel David, v prvej prílohe je vyhlásenie , ktoré treba vyplniť a v druhej...
Subscribe to Aktivity a Projekty