Ako chrániť židovské kultúrne dedičstvo na Slovensku? Spoznali sme osobnosti, ktoré sa o jeho zachovanie pričinili

Ako chrániť židovské  kultúrne dedičstvo na Slovensku? Spoznali sme osobnosti, ktoré sa o jeho zachovanie pričinili

Symbolom fanatickej deštrukcie židovských pamiatok je tzv. Krištáľová noc z 9. na 10. novembra 1938, keď nemeckí nacisti zorganizovali protižidovský pogrom, pri ktorom zhoreli mnohé synagógy a židovské domy a obchody.

Každoročne v období spomienok na tento barbarský čin sa aj na Slovensku stretávajú odborníci i širšia verejnosť, aby hodnotili a plánovali stratégie ochrany židovského kultúrneho a architektonického dedičstva.

I tento rok zorganizoval Židovský kultúrny inštitút a ŽNO v Nových Zámkoch konferenciu

ŽIDOVSKÉ KULTÚRNE DEDIČSTVO NA SLOVENSKU

Zišli sa na nej mnohí predstavitelia židovských obcí, akademici, múzejníci ale aj zapálení laici, aby si vymenili aktuálne informácie na danú tému.

Už tradične konferencia začala vyznamenávaním cenou a plaketou Eugena Bárkányho za zásluhy o zachovanie židovského kultúrneho dedičstva. Kedysi židovská komunita na našom území prekvitala, obzvlášť v čase prvej republiky, vznikali nové objekty - školy, synagógy, mikve, jatky. Židovské pamiatky utrpeli ťažké rany v období druhej svetovej vojny. Tí, ktorí vojnu prežili  sa snažili dedičstvo chrániť a udržiavať, bolo ich však príliš málo. Počas 40 rokov budovania komunizmu dostali synagógy, cintoríny a ďalšie pamiatky veľkú ranu, boli devastované a rozkrádané. Za posledné roky od Nežnej revolúcie v roku 1989 sa podarilo zrekonštruovať niekoľko synagóg a cintorínov, ale ruín ostáva stále veľa. Patrí preto ohromná vďaka všetkým tým, ktorým svedomie nedovolí, aby nechali pamiatky chátrať, ktorí z vlastnej iniciatívy a vlastnou prácou prispievajú k ich záchrane. Takíto vzácni ľudia sú oceňovaní a tento raz v slávnostnej atmosfére novozámockej synagógy boli vyznamenaní:

Alica Virdzeková zo Žiliny, Ľudovít Chládek zo Zlatých Moraviec a Ján Hevera zo Šamorína.

Popoludní v budove Csemadoku v Nových Zámkoch odzneli veľmi zaujímavé prednášky o úsilí zachrániť židovské kultúrne a architektonické dedičstvo v Nitrianskom kraji (napríklad v Zlatých Moravciach). V časti o výstavných aktivitách sa účastníci dozvedeli o tom, ako predstavovať pozoruhodné postavy židovských dejín, Martin Korčok hovoril o možných spôsoboch prezentácie tragických dejinných udalostí a Maroš Borský poodhalil tajomstvá pokladov Židovské múzea v Prešove.   

Ako chrániť židovské  kultúrne dedičstvo na Slovensku? Spoznali sme osobnosti, ktoré sa o jeho zachovanie pričinili
Ako chrániť židovské  kultúrne dedičstvo na Slovensku? Spoznali sme osobnosti, ktoré sa o jeho zachovanie pričinili
Ako chrániť židovské  kultúrne dedičstvo na Slovensku? Spoznali sme osobnosti, ktoré sa o jeho zachovanie pričinili