5 týždňová séria "Tóra study" rabína Stiefela

5 týždňová séria "Tóra study" rabína Stiefela

Judaizmus z pohodlia domova!

Päťdielna séria „židovskej gramotnosti“ o tom, ako sa dá judaizmus realizovať doma, čo je zvlášť dôležité v tomto období. Využime tieto mimoriadne časy na to, aby sme si uvedomili, že judaizmus začína a najmä prežíva v našich príbytkoch. Koniec-koncov, kde inde by sa judaizmu malo dariť, ak nie u vás doma?  Naše hodiny sa dotknú mnohých oblastí - od činností, ktoré robíme po prebudení, cez jedlo, modlitby a preberieme aj základy šabatu. Obsah predstaví praktické rady, a tiež hlbšie informácie o tom, prečo jednotlivé úkony robíme.

Sériu lekcií bude viesť rabín Zev Siefel v spolupráci s Ústredným zväzom židovských obcí na Slovensku.

Každý pondelok od 27.04.20 do 25.05 o 16:30 budeme mať novú lekciu. Rovnako ako počas predchádzajúcich hodín -  vyučovať sa bude v angličtine a slovenčine.

Hodiny budú vysielané na FB Chabad Stredné Slovensko a Židia aa Slovensku. Tí, ktorí by sa radi pripojili k zoomu, pošlite e-mail na adresu rabbistiefel [at] yahoo.com. Ostatní nás múžete pozerať online na Facebooku.

Tešíme sa na stretnutie s vami všetkými, prajeme vám šťastný nový mesiac (Iyar) a krásne leto.

S pánom rabínom Zevom Stiefelom sa skontaktoval Chaim Schneur Zalman Yehuda,  syn Hinda Yocheved. Jeho korene siahajú do židovských rodín na Slovensku.

Pred niekoľkými týždňami bol tento mladý muž ešte zdravý, dnes bojuje o život v nemocnici. Yehuda vedie organizáciu s názvom Jnet, ktorá podporuje štúdium Tóry prostredníctvom telefónu a internetu. Nadchádzajúcu sériu štúdia Tóry teda venujeme symbolicky jeho úplnému uzdraveniu ako aj uzdraveniu a všetkých chorých.