VYJADRENIE ÚZ ŽNO KU KÁZNI KŇAZA FLORIŠA

VYJADRENIE ÚZ ŽNO KU KÁZNI KŇAZA FLORIŠA

Vyjadrenie ÚZ ŽNO ku kázni kňaza Emila Floriša, ktorá odznela počas slávnostného podujatia v Čadci:

Časť prejavu kňaza Emila Floriša, týkajúca sa holokaustu a Židov, obsahuje nepravdy a antisemitské klišé, relativizuje utrpenie židovského obyvateľstva za čias Slovenského štátu, uráža a znevažuje pamiatku obetí. Ide však o vyjadrenia, ktoré sú v priamom rozpore s oficiálnymi vyjadreniami katolíckej cirkvi. Predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Stanislav Zvolenský, takto pred rokom počas pietnej spomienky pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia v Bratislave vyzval na odsúdenie prejavov antisemitizmu a povedal:

"S hlbokou ľútosťou spomíname na túto tragédiu, a preto jednoznačne odmietame akúkoľvek nenávisť, rasizmus, zneuctenie ľudskej dôstojnosti ktorejkoľvek osoby.“

Vyjadrenia kňaza Floriša v Čadci sú rovnako v rozpore s výrokmi pápeža Františka, ktorý je známy svojim pozitívnym vzťahom k židovskej komunite a ktorý by s takýmito postojmi, podľa nášho názoru, nesúhlasil. 

Odsúdeniahodné sú aj slová v kázni, ktoré by sa dali interpretovať ako nepriama výzva na nový holokaust Rómov. Aj vzhľadom na aktuálnu vlnu antisemitizmu v Európe, považujeme obsah slov kňaza Floriša za nebezpečný a znepokojujúci. Vnímame ho však len ako morálne a ľudské zlyhanie jednotlivca.