Newsletter 2011

Vážení Priatelia! Kedves Barátaink! V prílohe Vám zasielame októbrové číslo Spravodajcu ZNO v Komárne! Je možné ešte stále prihlásiť na výlet do Budapešti na adrese kile [at] menhaz [...